Lust auf Technik

TV, Videos, Präsentationen

YO!TECH 2016 in MGC Messe Wien

YO!TECH 2015 Oberstufe im Naturhistorischen Museum

YO!TECH 2014 im WUK Wien

Beitrag via City & Life wien.at

YO!TECH 2013 im Messezentrum Salzburg

YO!TECH 2010 in St. Pölten

YO!TECH 2009 in Graz